Banka

Pokladna

Vnitřní doklady

Faktura vydaná

Faktura přijatá

Hlavní kniha

Účetní deník

Aktiva - Pasiva

Výkazu zisků a ztrát

Výsledovka jednoduchá

DPH

Majetek

Mzdy

Příkaz k Úhradě

Faktury po splatnosti

Hromadný tisk faktur vydaných

Provedené změny

Záloha

Sklad

Výdejka

Příjemka

Prodejna

Seznam

Inventura účtu

U standardní verze je možnost 9 různých bankovních účtů a pokladen, a jakékoliv měny.

Vždy máte možnost si navolit celý rok nebo jen příslušný měsíc. Pro každý doklad, je možné spárování s jiným nebo jinými doklady, kde Vám program automaticky nabídne možnosti pro tento krok. Navíc kontroluje, aby se nenavedly duplikátní položky.

Jako "hlavní uživatel" máte vždy možnost data aktualizovat (nebo nějakému jinému uživateli toto právo předat) - ale pro spolehlivost a ochranu dat, bude tato změna zaznamenána (s datem a jménem uživatele, který provedl změnu).

Při použití Linuxu jako operačního systému máte opravdový okruh "multi user" - okruh více uživatelů. Různí uživatelé mohou současně spolupracovat, mohou mít různá práva přístupu, a tím se zaručí spolehlivost a ochrana dat.

Není limitovaný počet klientů (firem), můžete dle potřeby přepínat mezi jednotlivými SQL databankami.

Jelikož je použito SQL, je zaručena spolehlivá a stabilní síť. Je možné, v případě nutnosti, dokonce pracovat i přes internet.

Samozřejmě můžete data importovat. Manuálně, pokud jste ještě HoneyCalc nepoužívali, nebo automaticky, pokud jste již uživateli tohoto programu.

Záloha bude přímo z SQL databanky komprimována do textového formátu. Předností této zálohy, oproti binární, je, že pokud dojde k poškození dat, nejsou ztraceny všechny data. Ale úplně nejdůležitější - tento formát je programově nezávislý.