Základy pro ovládání

Nový analytický účet(zpět na začátek)

v oblasti pro výběr účtu klikněte na políčko "nová analytika" ...

img1

po té se vám objeví dialog, s možností založit si nový individuální účet, či provést změnu či zrušení tohoto účtu.

img2

Dph automaticky vypočítat(zpět na začátek)

klikněte na políčko "19%" (nebo "9%"), automaticky bude přepočten základ a dph ze zadané částky.

img3

Předchozí použitý text u popisu(zpět na začátek)

aby jste nemuseli stále se opakující text znovu zadávat, existuje u textového políčka (popis) možnost vyvolat si listinu předchozích použitých textů. klikněte jednoduše pravou klávesou myši na políčko textu.

img4

Text kopírovat(zpět na začátek)

pro kopírování textu, bez nového zadávání, máte možnost text označit (např. tuto adresu) levou klávesou myši ...

img5

a tento text následovně (zde do popisu) s pomocí pravé klávesy myši opět vložit.

img6

Zvolit druhou adresu příjemce faktury vydané(zpět na začátek)

img7

Změnit doklad(zpět na začátek)

img8

Kurz pro platbu a přepočet uložit(zpět na začátek)

img9

Smazat zaúčtování, celý řádek(zpět na začátek)

img10

Nápověda pro rozúčtování základu a dph faktury(zpět na začátek)

img11

Text pro fakturu vydanou(zpět na začátek)

img12

Zvolit číslo účtu banky(zpět na začátek)

img13

img14